Přihlásit

Předejděte dětským úrazům během prázdnin

Na letní prázdniny a dovolené se většina z nás celý rok těší, ale toto období bývá z hlediska úrazů a nejrůznějších poranění u dětí rizikovější než zbytek roku. Buďme proto na své děti opatrní a dávejme na ně pozor. Někdy to mohou být sice jen odřeniny a pohmožděniny, ale často to bývají také zlomeniny, poranění očí nebo úrazy hlavy.

Statistiky potvrzují, že právě letní měsíce jsou na zranění dětí nejrizikovější. Důvodů je celá řada: neopatrnost a přeceňování sil například při pobytu u vody, sportovní aktivity (cyklistika, plavání, inline brusle…), nedostatečný dozor, ale také únava a přetažení. Bylo prokázáno, že k úrazům dochází častěji, pokud je organismus již unavený a zhoršuje se nejen koordinace pohybů, ale i předvídavost před možným vznikem úrazu.

Pro každou věkovou kategorii dětí existuje určité spektrum úrazů, které jsou pro daný věk charakteristické a dochází k nim nejčastěji. Například tonutí hrozí nejvíce dětem do čtyř let, zranění doma nebo na zahradě zase předškolákům, školáci si často přivodí zlomeninu.Jak úrazům dětí předcházet? Dozor a ochranné pomůcky

Dětem chybí, na rozdíl od dospělých, předvídavost, nedokážou odhadnout vzdálenost, výšku, na co stačí, nemají potřebné koordinační schopnosti ani zkušenosti, aby domýšlely důsledky svého chování.

Úrazová prevence by proto v době prázdnin měla být zaměřena mimo jiné na důsledné používání ochranných pomůcek, jako jsou helmy, chrániče kolen nebo zápěstí, kvalitní brýle nebo vhodná obuv při sportovních aktivitách. Nezabrání sice vždy pádu nebo úderu, ale podstatně zmírní jejich následky.

Důležitá pravidla prevence letních úrazů

  • při sportu, zejména cyklistice a inline bruslení, dbejte na důsledné používání ochranných pomůcek (helma, chrániče, brýle)
  • zdůrazňujte dětem a hlídejte je, aby nikdy neskákaly do mělké vody nebo vody, kterou neznají
  • délku tras pěších nebo cyklo výletů volte přiměřeně věku a schopnostem dětí
  • vysvětlujte dětem, že nesmí trhat a jíst žádné plody, ať už na zahradě nebo v lese nebo parku, které neznají, hrozí otrava
  • věnujte pozornost technickému stavu kola (sjetý vzorek, brzdová lanka), případně inline bruslí (sjetá či uvolněná kolečka či brzdička)
  • nenechte děti zbytečně riskovat, občas mají různé divoké nápady
  • dbejte na dostatečný pitný režim ratolestí
  • mějte děti pod dohledem, ty menší hlídejte nepřetržitě

Zdroje: 1

Další články z našeho blogu

Češi jsou ve třídění odpadů na špici Evropské unie!

Každý v Česku loni v průměru vytřídil 42 kilogramů papírů, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů. To nás řadí na 6. místo v žebříků srovnávající státy EU. Podle studie je Česko dokonce zemí s jedním z nejlevnějších a nejefektivnějších systémů třídění a recyklace. Ministerstvo životního prostředí připravuje další zpřísňování podmínek a chce finanční postihy pro ty, kdo odpad netřídí

Yves Rocher jako příklad společensky odpovědné firmy

O Yves Rocher je známo, že se velmi angažuje v ochraně životního prostředí a snaží se dopad své výroby na životní prostředí neustále snižovat. Proto pravidelně přehodnocuje své postupy, obklopuje se zodpovědnými partnery a podporuje ty, kteří bojují ve prospěch přírody.

Víte, kolik vody denně sníte?

Podle organizace GRACE Communications Foundation tvoří potraviny, které jíme, dvě třetiny celkové spotřeby vody. Jak je to možné? Jednoduše! Musíme totiž vzít v potaz druhotnou spotřebu vody, tzv. „virtuální vodu“, která se spotřebuje k výrobě potravin. Ale samozřejmě nejen potravin, ale také oblečení atd.