Přihlásit

Pravidla soutěží

1. Úvodní ustanovení

Organizátorem soutěží je společnost EFIN spol. s r.o. se sídlem K Hájovně 753/9, Praha 4, IČ: 61249921. Soutěž je určena pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, které jsou způsobilé k právním úkonům. Soutěž je pořádána na webu organizátora www.sphere.cz a na facebookové stránce Sphere CR http://facebook.com/spherecr

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci EFIN spol. s r.o. a osoby jim blízké. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo upravit v průběhu soutěže pravidla, a to zejména délku trvání soutěže.

Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.

2. Účast v soutěži

Pro účast v soutěži (zařazení do konečného slosování) je třeba splnit následující podmínky:

3. Losování výherců

Losování výherců soutěže proběhne nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po jejím skončení. Každý soutěžící může vyhrát jen jednu cenu.

Oznámení o výhře bude výhercům oznámeno e-mailem na adresu jimi uvedenou v soutěžním formuláři a také zveřejněním v sekci Výherci soutěže na www.sphere.cz. V případě, že se výherce nepodaří do 30 dnů od provedení losování kontaktovat, jeho výhra propadá bez náhrady.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního posouzení z dostupných informací a zdrojů. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese zodpovědnost za technické problémy spojené s doručováním odpovědí. Akceptovatelné pro zpracování jsou pouze doručené odpovědi.

4. Ochrana osobních údajů

Organizátor soutěží prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje využije výhradně po dobu nutnou pro účel, který je uveden v souhlasu se zpracováním osobních údajů a neposkytne je jinému subjektu nebo jiné straně.

Vzhledem k zákonné úpravě zákona o ochraně osobních údajů, nemůže být soutěžící splňující podmínky soutěže, který nedal souhlas se zpracováním osobních údajů, zveřejněn a vyrozuměn o případném vylosování v soutěži.

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Po skončení soutěže budou na www.sphere.cz uveřejněna jména a příjmení výherců.