dárci.PNG

Světový den dárců krve!

Světovým dnem dárců krve je 14. červen, kdy připomínáme ty z nás, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Motto zní: Každý dárce krve je hrdina.

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve! V Česku chodí životně důležitou tekutinu každoročně darovat statisíce lidí. Pořád je to ale málo. V Česku je na 280 tisíc dárců krve. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by Česko potřebovalo asi 400 000 dárců. K dosažení tohoto čísla však přes sto tisíc dárců chybí – a to hlavně mladých prvodárců. Situace se přitom rok od roku zhoršuje.

Největší potřebu krve mají nemocnice právě nyní, kdy dárci krve odjíždí na dovolené. Na silnicích a při rekreacích je více nehod a úrazů. Pro představu, jeden těžce zraněný pacient může spotřebovat během prvních osmi hodin na sále, kdy se bojuje o jeho život, krev i od osmdesáti či devadesáti dárců.

Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 - 65 let. Odběr krve je prováděn v transfúzních stanicích a jiných zdravotnických zařízeních. Jedná se o přístrojové odběry (aferéza). Během jednoho odběru je většinou darováno 470 ml krve. Vedle tzv. „plné krve“ mohou být odebírány jen vybrané krevní složky – krevní plazma (plazmaferéza), krevní destičky (trombocytaferéza), bílé krvinky (lymfocytaferéza), červené krvinky (erytrocytaferéza). Odborně darování krve v ČR zaštiťuje Společnost pro transfúzní lékařství.

Darování krve je ceněný lidský čin.  Lidská krev je dosud (a ještě dlouho bude) nenahraditelnou tekutinou, nutnou k navrácení zdraví a záchraně životů. Pokud tyhle informace víme, nemělo by být rozhodování o tom, zda krev darovat nebo ne, příliš složité.