VE VÍNĚ JE PRAVDA, ALE KDE JI HLEDAT?

 

 white_wine-560x350.jpg

Popíjení vína s táhne našimi životy jako pomyslná zlatá niť. Přes první ochutnávku kvality sice nevalné, leč množství o to většího a výsledku ještě katastrofálnějšího, když nám bylo náct…až po věk zkušenější, kdy jsme se přes různé koktejly a tvrdý alkohol propili prostě ke kvalitním vínům.

Nezáleží na tom, jestli nám chutnají více vína bílá, růžová nebo červená, jestli máme radši cuvéé, pozdní sběry, výběry z hroznů nebo sekty a šampaňské. S vínem oslavujeme svoje úspěchy, vítáme do rodiny nové přírůstky, připíjíme si na zdraví o narozeninách, na to abychom se za rok zase všichni sešli o Vánocích, O Silvestru, aby se nám splnila všechna naše přání a předsevzetí, na večeři s přáteli na setkání, na prvních i dalších schůzkách připíjíme na lásku, na vášeň, okouzlení a na svatbě na společný dlouhý život. Ve víně také utápíme svůj smutek a žal. Nad zmařenými plány, nad ztracenými láskami, nevěrou, rozchody, nad nemocí, nad ztrátou našich milovaných, nad bezmocností se rozhodnout a nad tím, co jednou bylo, už se nebude nikdy opakovat. Všechny důvody jsou správné a každý z nich je pro nás v daný moment důležitý. Proto se držme citátu jednoho z našich velikánů – Jana Wericha:

„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl!“

Nejstarší svědectví o výrobě vína se datuje do období mezi 6000 př. n. l.  5000 př. n. l.. Technologii výroby značně zdokonalili staří Řekové, ale kultivační techniky, které známe dnes, se v Evropěpoužívají až od konce existence Římské říše. Ve středověké Evropě se zásadním podporovatelem vína, nezbytného pro oslavu katolické mše, stala katolická církev. V dobách politické nestability se vinařské postupy udržovaly a rozvíjely v křesťanských klášterech, které měly dostatek zdrojů, bezpečné zázemí a zájem na zvyšování kvality svého vína.

Počátky pěstování vinné révy na jižní Moravě začínají ve 2. století a jsou spojeny s velkým rozmachem pěstování vinné révy v Pannonii za císaře Proba, za jehož vlády se hranice římské říše posunula až k Pavlovským vrchům. Vojáci 10. římské legie zaháněli žízeň vodou, kterou z hygienických důvodů míchali s vínem. Postupem času však dodávky vína z říše vázly, a tak se vojáci rozhodli založit na jihozápadních svazích Pálavských kopců první vinice. Takto byly pravděpodobně položeny základy moravského vinařství, i když přímé důkazy o výsadbě vinic v této oblasti pocházejí až z přelomu 8. a 9.století.

Zdroj: wikipedie

Co nám říkají statistiky? 

·         Největšími konzumenty vína jsou Portugalci s 55 litry vína na osobu.

·         Francouzi jsou na místě druhém s množstvím 53 litrů zkonzumovaného vína.

·         Za zmínku určitě stojí opravdu malé území Andorry, kde místní vypijí úctyhodných 48 litrů vina na osobu a rok.

·         Na rozdíl od piva Češi v konzumaci tohoto blahodárného a chutného moku za světovou špičkou velmi zaostávají, neboť ročně se u nás urazí „pouhých“ 21 litrů na osobu.

·         Není divu, když právě v České republice připadá 85 % zkonzumovaného lihu na pivo a na víno jen 11 %.

·         Prvenství v produkci vína drží Francie s 44,7 miliony hektolitrů, druhé místo obsadila Itálie se 44,4 miliony hektolitrů a na místě třetím se umístilo Španělsko se 41,6 miliony hektolitrů vína.

 

A co říkají o víně moudří? 

"Do padesáti jsem miloval,

od padesáti je mi líno,

do padesáti jsem pivo pil,

od padesáti piji jen víno"

Jan Neruda

 

"Víno rozradostňuje lidské srdce"

Johann Wolfgang von Goethe

 

"Znalost vína může být radostí

po celý život člověka"

E. Hemingway

 

"Víno vyžaduje čas a umění konverzace.

Proto pijí Američané whisky"

Ilja Ilf

 

" Ve víně je pravda,

poví se to snadně.

Kde však ji chceš hledat?

Hledej ji až na dně...